Kadra

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę. Pedagodzy naszego żłobka pracują z sercem, niezwykłą pasją i zaangażowaniem. Wspomagają i ukierunkowują rozwój dzieci mając na uwadze ich wrodzone predyspozycje i zdolności.

Zajęcia odbywają się w optymalnych ilościowo grupach w celu lepszego poznania dziecka przez nauczyciela, co umożliwia indywidualne podejście do każdego z nich.

 

Pani Kamila Soszyńska- dyrektor Niepublicznego Żłobka Myszki Miki.

Pani Kamila to dyrektor naszego żłobka. Jest ona pedagogiem z kilkuletnim stażem pedagogicznym oraz doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi. Pani Kamila ukończyła 5-letnie studia magisterskie, kierunek „Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza" na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończyła również studia podyplomowe kierunek „ Edukacja wczesnoszkolna" na Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Jest ona osobą bardzo ciepłą dbającą o jak najlepsze relacje w zespole. Doskonały kontakt z rodzicami pomaga utrzymać stosunki partnerskie mające na celu dbanie o jak najlepszy rozwój naszych pociech. Włada językiem angielskim w mowie i piśmie. Gra na flażolecie i próbuje zaszczepić tę pasję w innych. Interesuje się malarstwem ( tworzy swoje własne dzieła sztuki), tańcem, teatrem współczesnym. W swojej pracy z dziećmi kieruje się powiedzeniem „Pomagam dzieciom, w trudnej sztuce porządkowania świata"

 

Pani Anna Potrawiak – zastępca dyrektora Niepublicznego Żłobka Myszki Miki

Pani Ania jest absolwentką studiów licencjackich na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu o specjalności: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe. Aktualnie kontynuuje naukę na studiach magisterskich na tym samym kierunku. W swojej pracy z dziećmi często odnosi  się do pedagogiki zabawy, gdyż to właśnie zabawa jest ważną oraz naturalną aktywnością dzieci w wieku żłobkowym. Pani Ania pojawiając się w naszym żłobku bardzo szybko zyskała sympatię wśród dzieci. Chętnie z nimi rozmawia i pomaga w rozwiązywaniu dziecięcych problemów, łagodząc konflikty. Pani Ania jest ciepłą i oddaną osobą co jest widoczne w jej codziennej pracy.

 

Pani Patrycja Leśko

Pani Patrycja jest absolwentką studiów licencjackich o specjalności Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Zakończyła również naukę na studiach magisterskich na kierunku Edukacja Prozdrowotna uzyskując dyplom magistra. Interesuje się muzyką, książką i animacją czasu wolnego, głównie u dzieci. Jeszcze parę lat temu dążyła do tego, by zostać lekarzem. Okazuje się jednak, że marzenia z okresu dzieciństwa wygrały i teraz może spełniać się zawodowo i życiowo w pracy z maluszkami. W swojej pracy korzysta z praktyk i wcześniej zdobytego doświadczenia, nastawiając się głównie na pozytywny, ciepły kontakt z dzieckiem i zabawę, gdyż jest ona motorem dla rozwoju dziecka. Kierując się takimi cechami jak cierpliwość, wyrozumiałość, zrozumienie i indywidualność wprowadza maluszki w świat wiedzy i dobrej zabawy. Motto, które prowadzi ją podczas pracy brzmi: „Niech się dzieci śmieją, niech będą szczęśliwe”.

 

Pani Kornelia Nicpoń

Pani Kornelia jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym studiowała Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe. Obecnie kontynuuje naukę w trybie zaocznym, na specjalności Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, dążąc tym samym do uzyskania tytułu magistra. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała pracując jako opiekunka do dzieci oraz odbywając liczne praktyki w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych. Od najmłodszych lat marzyła o pracy pedagoga, zawsze bowiem miała bardzo dobre kontakty z dziećmi i czuła potrzebę realizowania się w tym właśnie zawodzie. Stara się być dla maluchów najlepszą wersją siebie, cieszy się z każdego sukcesu, jaki udaje się wspólnie osiągnąć, co utwierdza ją jedynie w przekonaniu, że wybierając tę ścieżkę zawodową postąpiła właściwie

 

Pani Paulina Rzysko

Pani Paulina jest absolwentką studiów licencjackich o kierunku Pedagogika Specjalna, wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Obecnie kontynuuje naukę na studiach magisterskich na specjalności Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo lubi inicjować własne zabawy oraz dbać aby dziecko rozwijało swoje umiejętności plastyczne. Praca z małym dzieckiem to jest to co chce robić w swoim życiu. Jej mocnymi stronami są cierpliwość, ciepło oraz zaangażowanie w to aby dziecko w jej towarzystwie czuło się bezpiecznie i chętnie odkrywało swoje kolejne oblicza. To właśnie uśmiech i zadowolenie dziecka ładuje jej energię, motywuje i daje poczucie szczęścia oraz spełnienia.

Zapisy

Chętnych zapraszamy

tel. kom.
+48 792-758-953
Kamila Soszyńska

Statut